Aktualności


Regulamin konkursu "Tajemniczy Ogród"

15 05 2018
.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

PUBLICZNE OGNISKO PLASTYCZNE im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim ogłasza regionalny konkurs plastyczny pt. "Tajemniczy Ogród"

 

§1 Cele Konkursu

 

Celem konkursu jest:

 

1. Popularyzacja zainteresowań artystycznych.

 

2. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które przedstawią indywidualne spojrzenie i pokażą posługiwanie się oryginalną techniką, ukazując dobry warsztat plastyczny.

 

§2 Organizator konkursu

 

1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Tajemniczy Ogród” jest Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim.

 

2. Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim.

 

§3 Założenia organizacyjne

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, placówek pozaszkolnych oraz indywidualnych uczestników w następujących kategoriach wiekowych:

 

1) 7-12 lat

 

2) 13-18 lat

 

3) od 18 lat

 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 

3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: malarskiej, rysunkowej, graficznej rzeźbiarskiej, fotograficznej etc. w formacie dowolnym – jeśli na papierze – nie mniejsze niż A3, - odbitki foto co najmniej A4 (20x30cm).

 

4. Prace plastyczne winny być opisane na odwrocie wg. powyższego wzoru: Czytelny podpis: imię, nazwisko Wiek/ grupa wiekowa Adres zamieszkania, telefon kontaktowy Nazwa instytucji, adres Imię, nazwisko opiekuna

 

PROSIMY NIE ZWIJAĆ I NIE SKŁADAĆ PRAC !

 

5. Oczekujemy prac, które zaprezentują własne indywidualne spojrzenie na sztukę w wybranej technice.

 

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

 

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Uchwała o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm.).

 

8. Prace należy składać w terminie 04-17 czerwca 2018 r. na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego ul. Żyrardowska 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs "Tajemniczy Ogród"

 

9. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o odebranie swoich prac do 30 września 2018 r. Prace nieodebrane w tym terminie przejdą na własność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim.

 

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie końcowej. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela sekretariat Publicznego Ogniska Plastycznego tel. 22 734 13 72 (od wtorku do piątku w godz. 15-19).

 

§4 Ocena prac konkursowych

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 

2. Jury pod uwagę weźmie: • jakość wykonania • oryginalność

 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 

1. Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 19 czerwca 2018 r po godz. 20 na stronie internetowej POP w Grodzisku Mazowieckim www.popkolor.com

 

2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

3. Termin i miejsce rozdania nagród: 21 czerwca o godz.18 w siedzibie Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego, ul. Żyrardowska 48, Grodzisk Mazowiecki.

 

§6 Nagrody 1. Przewidziane są atrakcyjne nagrody: zapraszamy do udziału!