Aktualności


Konkurs plastyczny "Tajemniczy Ogród"

15 05 2018
.

PUBLICZNE OGNISKO PLASTYCZNE im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim ogłasza regionalny konkurs plastyczny pt. "TAJEMNICZY OGRÓD"

Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:

1. 7-12 lat

2. 13-18 lat

3. od 18 lat

Technika dowolna: malarska, rysunkowa, graficzna, rzeźbiarska fotograficzna etc. Format: dowolny (jeśli na papierze nie mniejsze niż A3, odbitki foto co najmniej A4).

Prace plastyczne winny być opisane na odwrocie wg wzoru:

1. Czytelny podpis: imię, nazwisko

2. Wiek/ grupa wiekowa

3. Adres zamieszkania, telefon kontaktowy

4. Nazwa instytucji, adres

5. Imię, nazwisko opiekuna

Termin i miejsce składania prac: 04 -17 czerwca 2018 na adres: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego, ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem Konkurs "Tajemniczy Ogród”

Termin ogłoszenia wyników: 19 czerwca 2018 r. po godz.20 na stronie Ogniska, www.popkolor.com

Czekają ciekawe nagrody! Regulamin na stronie www.popkolor.com