Pracownia ogólnoplastyczna/przygotowanie do ASP - mgr sztuki Hanka Lekszycka


Pracownia ogólnoplastyczna/przygotowanie do ASP

(malarstwo, rysunek, kompozycja, formy graficzne, kolaż i inne) - zajęcia dla młodzieży i dorosłych.

Zajęcia adresowane są do osób, które chciałyby pogłębiać swoje umiejętności przede wszystkim z rysunku i malarstwa, ale także z plastyki szeroko rozumianej – działań zmuszających do niestandardowego myślenia ( m.in. ćwiczenia z kompozycji na zadany temat, tematy egzaminacyjne z ASP i inne). W pracowni powinny świetnie odnaleźć się osoby chcące zdawać do szkół plastycznych ( liceum, ASP etc.), ale także osoby, które już od początku swoich poczynań plastycznych chciałyby rozwijać się wielopłaszczyznowo. Zajęcia otwarte są również dla osób dorosłych, które nie zdają do szkół i w związku z tym nie potrzebując kryteriów akademickich gotowe są swobodnie poświęcić się procesom twórczym. Założeniem pracowni jest indywidualne podejście do każdego z kursantów. Podstawą zajęć jest rysunek i malarstwo – głównie model, wnętrze, martwa natura. Nie są one jednak jedynym tematem zajęć, których celem jest otwarcie się na różnorodność - różnorodność tematów, technik, jak i samodzielnego postrzegania plastycznego. Zajęcia mogą być traktowane nie tylko jako zajęcia samoistne, ale także jako podpowiedź do zajęć w innych pracowniach.
Zapraszam śmiałych i nieśmiałych,
Hanna Lekszycka

Tematyka zajęć:
- model,
- martwa natura,
- przestrzeń, w której się znajdujemy,
- kompozycje z wyobraźni/na zadany temat,
- prace do utworów literackich, małe formy ilustracyjne,
- plakat,
- formy przestrzenne/ małe formy scenograficzne,
- praca ze światłem,
- praca z człowiekiem
- tematy dodatkowe

Techniki plastyczne:
Podstawowe I:
- farby wodne/olejne
- węgiel, ołówek
- tusz
Podstawowe II:
- kredki, pastele
- markery, flamastry
- kolaż/ papier/ fotografie
- techniki własne
Dodatkowe:
- grafika warsztatowa ( linoryt / sucha igła, monotypia, kolografia)
- elementy foto
- inne

Powrót