Przemysław Głowacki


Przemysław Głowacki historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel. W Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego pracuje od 1998 roku. Historię sztuki ukończył na Uniwersytecie Warszawskim pisząc pracę magisterską o architekturze współczesnej u prof. Marii Poprzęckiej. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2000-2013 pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie od 2007 pełnił obowiązki zastępcy kierownika Działu Edukacji. Współpracował z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi m.in. z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej. Prowadził zajęcia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2000-2008 pracował w prywatnym gimnazjum i liceum w Warszawie. Współpracuje m.in. ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Klubem Architekta „Woluta" przy Warszawskim Oddziale SARP, Domem Kultury „Świt". W 2006 roku był jednym z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych. Był współinicjatorem polskiej edycji międzynarodowej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Muzeów (ICOM). W 2007 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej". Jego pasją jest zwiedzanie muzeów oraz wystaw. Prowadzi bloga o sztuce i wystawach www.artdone.pl

Powrót