sluchacze 1965/66


Bukowski Jacek
Gajewska Maria
Gałczyńska Bożena
Gołdak Ewa
Kuran Wanda
Leczkowska? Halina
Modzelewska Grażyna
Owczarek Teresa
Owczarek Zygmunt
Sas Teresa
Szymańska Danuta
Zebrowska Eleonora
Powrót