słuchacze 1969/70


Abraszko Grzegorz
Bartozi Rufin
Bogowski Juliusz
Brodowska Jolanta
Buczyńska Teresa
Chmiel Wojciech
Cichocki Michał
Dąbrowska Teresa
Dąbrowski Krzysztof
...-Doliński Marek
Dutkiewicz Stanisław
Dziak Joanna
Głowacka Wanda
Górka Jan
Głuchowska Maria
Gruszecka Wiesława
Homonowski Edward
Kabzińska Mirosława
Kostuszewicz? Jadwiga
Kruziewicz Mieczysław
Madoń Henryk
Markowska Modesta
Michaluk? Jolanta
Mikawicz? Halina
Modzelewska Olga
Nowakowska Janina
Ochęduszko Anna
Owczarek Zygmunt
Paluch Urszula
Parol Izabela
Pawlicki Władysław
Piotrowska Irena
Sosnowska Jadwiga
Starczak? Andrzej
Staroszczyk Andrzej
Śliwiński Jan
Wiesiołek Hanna
Woźnicka Halina
Zagańczyk Krystyna
Zerka Marek
Zerka Władysław
Powrót