słuchacze 1980/81


Adamczyk Monika
Bączkowska Anna
Baran Zuzanna
Bobrowska Agata
Borkowska Jadwiga
Buczny Franiciszek
Chrudzimska Katarzyna
Chrudzimska Teresa
Dąbrowska Teresa
Descours Irena
Dutkiewicz Stanisław
Frycz Andrzej Tomasz
Hensoldt Halina
Homanowski Edward
Jachimowicz Barbara
Kania Eliza
Kapuściński Rafał
Kijewicz Iwona
Kozłowska Ewa
Kremky Agnieszka
Majchrowski Jerzy
Olewiński Zenon Kazimierz
Oniszczuk Anna
Owczarek Zygmunt
Ponińska Halina
Pruszek Waldemar
Puchalski Krzysztof
Puszcz Tadeusz
Rozbiegała Ewa
Rymin Marzena
Sadza Alicja
Sapieja Marek
Serwaczak Elżbieta
Siedlecki Jacek
Sosiński Czesław
Suliga Krzysztof
Tyras Maria
Wasilewski Krzysztof
Wieczorek Leopold
Wójcik-Wyszyńska Felicja
Zastawna Barbara
Powrót