słuchacze 1989/90


Berlin Krystyna
Bieluszko Paulina
Brzeski Dariusz
Bytów Monika
Dąbrowska Kasia
Dutkiewicz Stanisław
Dybiński Piotr
Dyderska Anna
Fydryk Manuela
Galbarczyk Lidia
Gładych Jadwiga
Gołębiewska Elżbieta
Gołębiewska Katarzyna
Grzegorzewska Anna
Harding Bożena
Jabłońska Adriana
Józefowicz Aldona
Józefowicz Elżbieta
Karoń Aleksandra
Kempisty Barbara
Kiełczewska Alicja
Kiszczak Agnieszka
Kłodzińska Anna
Koncman Maria
Kornacka Grażyna
Kostrzewa Ewa
Kostyra Ewa
Kowalska Feliksa
Kubicka Ewa
Kruziewicz Mieczysław
Liszewski Robert
Malinowska Agnieszka
Michalik Joanna
Miklaszewska Joanna
Mrożewska Magdalena
Nikołova Viktoria
Nowakowska Anna
Olech Alicja
Osmańska Edyta
Owczarek Zygmunt
Pękala Tomasz
Pisarska Teresa
Sadowska Olga
Sienicki Sławomir
Soboń Monika
Szwarclos Monika
Szyndler Ewa
Tokarek Małgorzata
Turek Marian
Walaszczyk Katarzyna
Wiśniewska Małgorzata
Woźnicka Agnieszka
Zastawna Barbara
Powrót